ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
15ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής ισορροπίας

22 – 23 Σεπτεμβρίου 
2023

 

2022

Ινστιτούτο Μελέτης και Ενημέρωσης για τα Υγρα τους Ηλεκτρολύτες και την Οξεοβασική Ισορροπία