ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
14ο Σεμινάριο: Διαταραχές ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2020

2019

14ο Σεμινάριο: Διαταραχές ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2020

Ινστιτούτο Μελέτης και Ενημέρωσης για τα Υγρα τους Ηλεκτρολύτες και την Οξεοβασική Ισορροπία