Posted on Μαρ 4, 2015 | 0 comments

Φροντίδα νοσηλευόμενων ασθενών

Μαυροματίδης Κώστας

Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος Κομοτηνής, 10.11.2014

 

Χρειάζεται προσοχή όταν χορηγείται προληπτικά (για αποφυγή θρομβώσεων) ηπαρίνη υποδόρια σε κατακλιμένους ασθενείς με οίδημα. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δύσκολη έως αδύνατη η απορρόφηση της ηπαρίνης και προφανώς ο ασθενής δεν καλύπτεται από τη χορήγηση του φαρμάκου. Έτσι σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνεται ο γιατρός για να δοθεί νέα οδηγία για τον τρόπο και το σημείο χορήγησής της

Δόθηκε η οδηγία να μπει ντοπαμίνη σε κάποιο ασθενή. Όπως ήταν φυσικό μπήκε μέσα σε κάποιον ορό και χορηγούνταν επί 3 ημέρες. Όταν δόθηκε η οδηγία να διακοπεί η ντοπαμίνη, με έκπληξη διαπιστώθηκε ότι η ασθενής συνέχιζε να λαμβάνει τον ορό (χωρίς ντοπαμίνη). Αυτό σημαίνει ή ότι η νοσηλεύτρια αγνοεί βασικά στοιχεία της νοσηλείας, δεν παρακολουθεί την εφαρμογή των οδηγιών και δεν γνωρίζει τη σημασία και το ρόλο του ορού ή ακόμη ότι ο γιατρός δεν ήταν σαφής στις οδηγίες του (πολύ πιθανό), πράγμα επίσης επικίνδυνο για τη φροντίδα του κάθε ασθενούς. Αυτό συνέβη σε ασθενή και ίσως αποτελεί πάγιο λάθος και άλλων νοσηλευτών

Τα three way όπως το λέει και το όνομά τους έχουν 3 εισόδους. Το να συνδέεται κάποιος ορός με την μία είσοδο και η άλλη να είναι ελεύθερη και ανοιχτή χωρίς το κατάλληλο πώμα του είναι σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου ο κανόνας. Το ζητούμενο είναι αν οι νοσηλευτές που κάνουν αυτό το λάθος, αναγνωρίζουν τη σημασία της εισόδου ενός ανθεκτικού στα αντιβιοτικά μικροβιακού στελέχους από την είσοδο αυτή και τον κίνδυνο που διατρέχει ο ασθενής αυτός χωρίς λόγο (άδικα). Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι δεν επιτρέπεται από έλλειψη γνώσης ή από αμέλεια να δίνεται η δυνατότητα πρόκλησης λοιμώξεων σε ήδη νοσηλευόμενους ασθενείς για άλλους λόγους. Είναι εγκληματικό!

Το πώς μετρά την αρτηριακή πίεση μία νοσηλεύτρια ή ένας νοσηλευτής είναι επίσης σημαντικό να το γνωρίζουμε. Διότι πολλές φορές γίνεται εκτίμηση του ασθενούς με λανθασμένες μετρήσεις και δίδονται οδηγίες με βάση αυτές. Καλό είναι να γίνει έλεγχος όλων των νοσηλευτών για το πώς μετρούν την αρτηριακή πίεση και να διορθωθεί κάθε τι που δεν είναι σωστό, έτσι ώστε οι μετρήσεις τους να είναι αξιόπιστες

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης αποτελεί διαδικασία πάρα πολύ σημαντική για την παραπέρα εκτίμηση και διαχείριση ενός ατόμου. Διότι αν δε μετρηθεί σωστά και χαρακτηριστεί ως υπερτασικό το άτομο, τότε το πιθανότερο είναι να παίρνει δια βίου φάρμακα που ίσως δεν τα χρειάζεται. Αφήνουμε λοιπόν το άτομο να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 15 λεπτά. Τοποθετούμε το χέρι του (ελεύθερο ρούχων που μπορεί να πιέζουν το βραχίονα) σε θέση τέτοια ώστε να είναι χαλαρό και το βραχίονα να βρίσκεται στο ύψος της καρδιάς. Τοποθετούμε την κατάλληλη περιχειρίδα (σε παιδιά και παχύσαρκους χρειάζεται άλλη περιχειρίδα) και φουσκώνουμε τον αεροθάλαμο σιγά-σιγά, αφού τοποθετήσουμε τον κώδωνα του ακουστικού 2 εκατοστά κάτω από το κατώτερο όριο της περιχειρίδας. Όταν σταματήσουμε να ακούμε το παλμικό κύμα φουσκώνουμε για λίγο ακόμη (20-30 mmHg επιπλέον) και στη συνέχεια με αργό ρυθμό ξεφουσκώνουμε τον αεροθάλαμο

Το αν παίρνει κάποιος ασθενής το φάρμακο που δόθηκε ως οδηγία από κάποιο γιατρό πρέπει να ελέγχεται καθημερινά. Διότι πολλές φορές ή δεν αρχίζει ποτέ η χορήγησή του ή διακόπτεται (λ.χ. επειδή δεν είχε το φαρμακείο το φάρμακο και για άλλους λόγους), οπότε ο μεν γιατρός νομίζει ότι δίδεται το φάρμακο, ο δε ασθενής δεν το λαμβάνει και φυσικά δεν υπάρχει και το αναμενόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα

Δόθηκε οδηγία για έναν ορό με 5 amp ασβεστίου (γλυκονικού) την ημέρα. Όταν ρωτήθηκε η νοσηλεύτρια το πρωί που είναι ο ορός, εκείνη απάντησε ότι τελείωσε. Συμπέρασμα: Χρειάζεται συχνή και ενδελεχής παρακολούθηση διότι ή δεν μεταφέρονται οι οδηγίες σωστά ή ο κάθε ένας καταλαβαίνει ότι θέλει. Και όταν δεν γνωρίζει τη σημασία της κάθε χορήγησης, είναι λογικό να γίνονται λάθη τέτοιου είδους