Εισηγήσεις - Παρουσιάσεις

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010
18:00 – 19:30 Στρογγυλό τραπέζι I: Φυσιολογία-Ι
Προεδρείο: Β. Βαργεμέζης, Χρ. Κατσίνας

Φυσιολογία ισοζυγίου του καλίου (εξωγενής πρόσληψη, απορρόφηση, απέκκριση, κατανομή)
Σπ. ΚατσούδαςPowerpoint


Αντλίες ρύθμισης της ομοιοστασίας του καλίου (νεφρικές και μη)
Γ. Κουτρούμπας Powerpoint


Ορμονική ρύθμιση της ομοιοστασίας του καλίου
Δ. Πετράςpdf


Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τη ρύθμιση της ομοιοστασίας του καλίου
Ρ. ΚαλαϊτζίδηςPowerpoint


Σχόλια - Παραδείγματα
Γ. Φιλντίσης

19:30 – 19:45 Διάλειμμα για καφέ
19:45 - 21:15 Στρογγυλό τραπέζι II: Υποκαλιαιμία
Προεδρείο: Κ.Σόμπολος, Ν.Ζουμπαρίδης

Ορισμός-Αιτιολογία υποκαλιαιμίας.
Ε. Κασιμάτηςppt


Φάρμακα και υποκαλιαιμία.
Κ. Παππάςppt


Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Κλινική εικόνα υποκαλιαιμίας.
Ε. ΝτουνούσηPowerpoint


Θεραπεία υποκαλιαιμίας.
Σπ. ΜιχαήλPowerpoint


Σχόλια - Παραδείγματα
Κ.Χ. Σιαμόπουλος

21:30 Δείπνο
Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010
09:15 - 11:15 Στρογγυλό τραπέζι ΙΙΙ: Υπερκαλιαιμία
Προεδρείο: Δ. Τσακίρης, Δ. Σταματιάδης

Ορισμός – Αιτιολογία υπερκαλιαιμίας.
Ε. ΓιαννάτοςPowerpoint


Φάρμακα και υπερκαλιαιμία.
Γ. ΛιάμηςPowerpoint


Διάγνωση - Διαφορική Διάγνωση - Κλινική εικόνα υπερκαλιαιμίας.
Θ. ΕλευθεριάδηςPowerpoint


Θεραπεία υπερκαλιαιμίας.
Αλ. ΓαβαλάPowerpoint


Σχόλια - Παραδείγματα
Ηλ. Θώδης

11:15 - 11:30 Διάλειμμα για καφέ
11:30 - 13:30 Στρογγυλό τραπέζι IV: Κάλιο και νεφροπαθής
Προεδρείο: Ι. Παπαδάκης, Ν. Νικολακάκης

Ομοιοστασία καλίου σε ΟΝΑ.
Γ. ΚοσμαδάκηςPowerpoint


Ομοιοστασία καλίου σε ΧΝΑ.
Γ. ΤσιρπανλήςPowerpoint


Ομοιοστασία καλίου σε ασθενή υπό αιμοκάθαρση.
Ελ. ΜάνουPdf


Ομοιοστασία καλίου σε ασθενή υπό περιτοναϊκή κάθαρση.
Φ. ΧρηστίδουPowerpoint


Σχόλια - Παραδείγματα
Ν. Αφεντάκης

13:30 - 17:45 Γεύμα - Μεσημβρινή διακοπή
17:45 - 18:00 Προσέλευση - Καφές
18:00 - 19:45 Στρογγυλό τραπέζι V: Κάλιο και ειδικές καταστάσεις
Προεδρείο: Π. Αληβάνης, Κ. Περάκης

Κάλιο και σωληναριακές βλάβες.
Ν. ΚακλαμάνηςPowerpoint


Κάλιο και άλλες καταστάσεις.
Γ. ΤσαγγάληςPowerpoint


Κάλιο και ενδοκρινοπάθειες.
Χρ. ΜπαντήςPowerpoint


Κάλιο και υπέρταση (αίτια, διάγνωση, θεραπεία.
Π. ΣαραφίδηςPowerpoint


Σχόλια - Παραδείγματα
Γ. Μπαλτόπουλος

19:45 - 21:15 *Κλινικό φροντιστήριο: Υποκαλιαιμία και υπερκαλιαιμία
Προεδρείο: Χρ. Συργκάνης, Σ. Σπαΐα

Υποκαλιαιμία
Σ. Παναγούτσος, Δ. ΓούμενοςPowerpoint


Υπερκαλιαιμία
Πλ. Πασαδάκης, Κ. ΜαυροματίδηςPowerpoint


*Αναφορά περιπτώσεων υποκαλιαιμίας και υπερκαλιαιμίας
και συζήτηση με το ακροατήριο


21:30 Δείπνο