ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011


17:15         Εγγραφές

17:45 – 18:00        Έναρξη – Χαιρετισμοί

18:00 – 19:30         Στρογγυλό τραπέζι Ι: Φυσιολογία ασβεστίου
Προεδρείο:        Κωνσταντίνος Σόμπολος, Νικόλαος Ζουμπαρίδης


Φυσιολογία ισοζυγίου του ασβεστίου (πρόσληψη, απορρόφηση, απέκκριση, κατανομή)
Μάκρω Σονικιάν

Ορμονική ρύθμιση της ομοιοστασίας του ασβεστίου
Αλέξανδρος Γεράκης

Κυτταρική λειτουργία και ασβέστιο
Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Σχόλια - Παραδείγματα:         Ηλίας Θώδης, Δημήτριος Γούμενος


18:00 – 19:30         Στρογγυλό τραπέζι ΙΙ: Υπερασβεστιαιμία
Προεδρείο:        Βασίλειος Βαργεμέζης, Χρήστος Συργκάνης


Ορισμός – Αιτιολογία υπερασβεστιαιμίας
Παντελεήμων Βακιάνης

Διάγνωση – Διαφορική διάγνωση– Κλινική εικόνα - Αντιμετώπιση υπερασβεστιαιμίας
Σπυρίδων Μιχαήλ

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και υπερασβεστιαιμία
Γλυκερία Τσούκα

Φάρμακα και υπερασβεστιαιμία
Ευαγγελία Ντουνούση

Σχόλια - Παραδείγματα:         Ηλίας Θώδης, Δημήτριος Γούμενος


21:30        ΔείπνοΣάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011


09:00 – 11.00         Στρογγυλό τραπέζι ΙΙΙ: Υπασβεστιαιμία
Προεδρείο:        Δημήτριος Τσακίρης, Χρήστος Κατσίνας


Ορισμός – Αιτιολογία υπασβεστιαιμίας
Ελένη Φράγκου

Διάγνωση – Διαφορική διάγνωση– Κλινική εικόνα - Θεραπεία υπασβεστιαιμίας
Παντελεήμων Σαραφίδης

Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός - Νεφρική οστεοδυστροφία
Ευστάθιος Μητσόπουλος

Καλσιφύλαξη
Θεόδωρος Ελευθεριάδης

Αγγειακές επαασβεστώσεις
Νικόλαος Ασκεπίδης

Σχόλια - Παραδείγματα:         Θεοφάνης Αποστόλου


11:00 – 13:00     Στρογγυλό τραπέζι IV: Μεταβολισμός φωσφόρου - Ασβεστίου Προεδρείο:        Δημήτριος Γούμενος, Σοφία Σπαΐα


Φυσιολογία ισοζυγίου του φωσφόρου (εξωγενής πρόσληψη, απορρόφηση, απέκκριση, κατανομή)
Ευάγγελος Γιαννάτος

Ορμονική ρύθμιση της ομοιοστασίας του φωσφόρου
Δομινίκη Οικονομίδου

Υποφωσφαταιμία
Κωνσταντίνος Κατωπόδης

Υπερφωσφαταιμία
Γεώργιος Κουτρούμπας

Φάρμακα και υπασβεστιαιμία ή υποφωσφαταιμία
Γεώργιος Λιάμης

Σχόλια - Παραδείγματα:         Γεώργιος Μπαλτόπουλος


13:00 – 13:15        Διάλειμμα για καφέ


13:15 – 15:15         Στρογγυλό τραπέζι V: Ασβέστιο και φώσφορος σε ειδικές καταστάσεις
Προεδρείο:        Νικόλαος Νικολακάκης, Ιωάννης Παπαδάκης


Μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου στη χρόνια νεφρική νόσο (πριν το τελικό στάδιο)
Ελένη Μάνου

Αιμοκάθαρση και φώσφορος (δίαιτα, δεσμευτικά, κάθαρση)
Ιωάννης Γριβέας

Αδυναμική οστική νόσος
Πλουμής Πασαδάκης

Διαταραχές ασβεστίου και φωσφόρου στη ΜΕΘ
Αλεξάνδρα Γαβαλά

Η υποφωσφαταταιμία ως δείκτης σοβαρών παθολογικών καταστάσεων (σήψη, οξεία ηπατική ανεπάρκεια, επανασίτιση, αλκοολισμός)
Χρήστος Μπαντής

Σχόλια - Παραδείγματα:         Γεώργιος Φιλντίσης


15:30 – 18:00        Ελαφρύ γεύμα – Μεσημβρινή διακοπή


18:00 – 19:30        Προσέλευση – Καφές


19:30 – 21:00         Στρογγυλό τραπέζι VΙ: Ασβέστιο – Βιταμίνη D3
Προεδρείο:        Πολυχρόνης Αληβάνης, Δημήτριος Σταματιάδης


Ασβέστιο και υπέρταση
Νικόλαος Παπαγαλάνης

Νεφρολιθίαση και ασβέστιο (παθογένεια – αντιμετώπιση)
Ευάγγελος Σαρρής

Πλειοτροπικές δράσεις της βιταμίνης D3 (διαβήτης, καρδιά)
Κωνσταντίνος Μαυροματίδης

Η χρήση των ασβεστιομιμητικών, των διφωσφονικών και της καλσιτονίνης
Στυλιανός Παναγούτσος


21:30        Δείπνο