ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΡΩΜΑΝΙΔΟΥ Β. ΓΙΟΥΛΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’

 

Σπουδές/Τίτλοι

 • Υποψήφια Διδάκτορας στην νεφρολογία., Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Επιβλέπον καθηγητής: Καθηγητής Πασαδάκης Π.)
 • Τίτλου ιατρικής ειδικότητας Νεφρολογίας. Ημερομηνία χορήγησης 20/07/2015
 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 • 2006 Αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • 1995-2001 Απόκτηση πτυχίου Ιατρικής (Κρατική Ιατρική Ακαδημία της πόλης Βορόνεζ, Ρωσίας).

Κλινική Εμπειρία

 • Από 29-12-2015 έως και σήμερα ως επικουρικός ιατρός στo Νεφρολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
 • Από 28-04-2015 έως και 10/08-2015 ως υπεράριθμη ειδικευόμενη ιατρός στην Πανεπιστημιακή Νεφρολογική κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
 • Από 16-08-2010 έως και 27-04-2015 ως ειδικευόμενη ιατρός στην Πανεπιστημιακή Νεφρολογική κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
 • Από 7-05-2010 έως και 5-08-2010 με παράταση παραμονής στην Παθολογική κλινική του Γ.Ν. Κομοτηνής
 • Από 7-10-2008 έως και 6-05-2010 ως ειδικευόμενη ιατρός στην Παθολογική κλινική του Γ.Ν. Κομοτηνής
 • Από 7-08-2008 έως και 6-10-2008 υπηρεσία υπαίθρου στην Παθολογική κλινική του Γ.Ν. Κομοτηνής με απόσπαση από το ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Φυλακών Κομοτηνής
 • Από 7-05-2008 έως και 6-08-2008 τρίμηνη εκπαίδευση στο Γ.Ν. Κομοτηνής

Ξένες Γλώσσες

 1. English – Certificate of Cambridge
 2. Russian – Native or bilingual proficiency

 

Υπόλοιπο Βιογραφικού σημειώματος σε μορφή “.doc”