2019

13ο Σεμινάριο: Διαταραχές ηλεκτρολητών και οξεοβασικής ισορροπίας, 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2019

Το 13ο σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας θα γίνει στο Αμφιθέατρο του «Ιδρύματος Παπανικολάου» στην Κομοτηνή, στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2019 και θα έχει ως θέμα τις «Διαταραχές ηλεκτρολητών και οξεοβασικής ισορροπίας». Θα υπάρχει και το καθιερωμένο κλινικό Φροντιστήριο την Παρασκευή 27.9.2018 (από τις 10:00 έως τις 15:00), όπου θα γίνει από τον κ. Κ. Μαυροματίδη εισήγηση που θα αφορά τη “Φυσιολογία του κυψελιδικού αερισμού και της οξεοβασικής ισορροπίας και ερμηνεία αερίων αίματος” με παραδείγματα και περιστατικά τα οποία θα συζητηθούν με το ακροατήριο.