Τελικό Πρόγραμμα

 

Κλινικό φροντιστήριο: Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας - Ερμηνεία αερίων αίματος

ΕισηγητήςPowerpoint
Εισαγωγή στην Οξεοβασική Ισσοροπία
Κ. Μαυροματίδης
Κυψελιδικός Αερισμός και Μεταφορά Αερίων
Κ. Μαυροματίδης
Ερμηνεία Αερίων Αίματος
Κ. Μαυροματίδης

 

Στρογγυλό τραπέζι Ι: Εισαγωγικές γνώσεις στην οξεοβασική ισορροπία

ΕισηγητήςPowerpoint
Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας - Ποια είναι η σημασία του pH για την κυτταρική λειτουργία;
Σ. Μιχαήλ
Ποια είναι η λειτουργία των ρυθμιστικών διαλυμάτων στον οργανισμό και ποια η συμβολή τους στη ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας;
Ε. Φράγκου
Ποια είναι η απάντηση του νεφρού σε ένα φορτίο οξέος ή βάσης;
Ε. Κασιμάτης
Ποια είναι η σημασία του πνεύμονα ως αντιρροπιστικού οργάνου στην οξεοβασική ισορροπία;
Δ. Λαγονίδης
Σχόλια - Παραδείγματα: Π. Πασαδάκης

 

Στρογγυλό τραπέζι ΙΙ: Επιπτώσεις της οξέωσης και αλκάλωσης

ΕισηγητήςPowerpoint /
Adobe Acrobat
Επιπτώσεις της οξέωσης στην καρδιά και τον εγκέφαλο
Γ. Κουτρούμπας
Επιπτώσεις της οξέωσης στους μύες, τα νεύρα και το έντερο
Χ. Πλέρος
Επιπτώσεις της αλκάλωσης στην καρδιά και τον εγκέφαλο
Κ. Αδαμίδης
Επιπτώσεις της αλκάλωσης στους μύες, τα νεύρα και το έντερο
Μ. Τσιάτσιου
Σχόλια - Παραδείγματα: Ν. Παπαγαλάνης

 

Στρογγυλό τραπέζι ΙΙΙ: Αναπνευστικές οξεοβασικές διαταραχές

ΕισηγητήςPowerpoint
Παθοφυσιολογία και σημειολογία της αναπνευστικής οξέωσης
Δ. Μπαχαράκη
Διάγνωση και αντιμετώπιση της αναπνευστικής οξέωσης
Κ. Κατωπόδης
Παθοφυσιολογία και σημειολογία της αναπνευστικής αλκάλωσης
Γ. Τουλκερίδης
Διάγνωση και αντιμετώπιση της αναπνευστικής αλκάλωσης
Κ. Κανταρτζή
Σχόλια - Παραδείγματα: Γ. Μπαλτόπουλος

 

Στρογγυλό τραπέζι IV: Οξεοβασικές διαταραχές σε διάφορους ασθενείς

ΕισηγητήςPowerpoint
Οξεοβασικές διαταραχές στον ασθενή κατά και μετά την αναισθησία
Ε. Μουλούδη
Οξεοβασικές διαταραχές στον υπερτασικό ασθενή
Ε. Καλογιαννίδου
Διαφορική διάγνωση της υπερχλωραιμικής μεταβολικής οξέωσης
Μ. Σονικιάν
Οξεοβασικές διαταραχές στο παιδί
Ν. Καπλάνης
Σχόλια - Παραδείγματα: Σ. Παναγούτσος

 

Στρογγυλό τραπέζι V: Διάφορα θέματα οξεοβασικών διαταραχών Ι

ΕισηγητήςPowerpoint
Οξείες οξεοβασικές διαταραχές
Ε. Ντουνούση
Γαλακτική οξέωση
Ε. Γιαννάτος
Χρήση των διττανθρακικών σε διαβητική κετοξέωση και γαλακτική οξέωση
Π. Κρίκη
Παθογένεια, συνέπειες και θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης της ΧΝΝ
Χ. Δημητριάδης
Σχόλια - Παραδείγματα: Γ. Φιλντίσης

 

Στρογγυλό τραπέζι VΙ: Διάφορα θέματα οξεοβασικών διαταραχών ΙΙ

ΕισηγητήςPowerpoint
Διάγνωση και αντιμετώπιση της μεταβολικής αλκάλωσης
Μ. Καλιεντζίδου
Οξεοβασικές διαταραχές σε μεταμοσχευμένους ασθενείς
Γ. Μυσερλής
Μικτές οξεοβασικές διαταραχές. Τι θεωρείται μικτή διαταραχή και πως αντιμετωπίζεται;
Σ. Ρουμελιώτης
Θεραπεία των οξεοβασικών διαταραχών
Σ. Κατσούδας
Σχόλια - Παραδείγματα: Μ. Θεοδωρίδης