Η ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ

Η ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝΗ πολυκυστική νόσος των νεφρών αποτελεί ίσως την εντονότερα διερευνημένη κληρονομική νεφρική νόσο των τελευταίων 20 χρόνων. Έτσι οι πολυάριθμες μελέτες που έγιναν στα χρόνια που πέρασαν διαλεύκαναν το γονιδιακό τοπίο της νόσου και ξεκαθάρισαν πολλές άλλες πτυχές της. Αυτή η αλματώδης πρόοδος που έγινε, απαιτούσε συστηματική συγκέντρωση της συσσωρευμένης γνώσης που αποκτήθηκε για τη νόσο, έτσι ώστε σε κάθε τομέα της να καταγράφεται η τρέχουσα κατάσταση. Το τεράστιο λοιπόν υλικό που συγκεντρώθηκε, μελετήθηκε διεξοδικά και καταγράφηκε στις σελίδες του βιβλίου αυτού. Η προσπάθεια που έγινε ήταν να δοθεί κυρίως κλινική κατεύθυνση, αν και η αναφορά στη γονιδιακή φύση της νόσου, στην παθογένεια και την ανάπτυξη των κύστεως επίσης αναλύθηκαν διεξοδικά. Βέβαια δεν πρέπει να λησμονείται ότι στη δομή του βιβλίου που καλύπτει κάθε πτυχή της νόσου, συνέβαλε σημαντικά η γνώση και η εμπειρία του γράφοντος για τη νόσο, από τον πολύ σημαντικό αριθμό ασθενών που συγκεντρώθηκε στο αρχείο του στα χρόνια που μεσολάβησαν.
Η συγγραφή του βιβλίου ήταν δύσκολη, επίπονη και χρονοβόρα. Πιστεύω ότι δόθηκε σ’ αυτό εκτός από την εμπειρία μου για τη νόσο και ο κύριος κορμός της σημερινής γνώσης που απορρέει από τη διεθνή βιβλιογραφία, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και περιμένω να προσφέρει στον αναγνώστη (ειδικό νεφρολόγο και μη), όλα όσα χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του πάσχοντα συνανθρώπου. Φυσικά η καλοπροαίρετη κριτική από τον κάθε ένα που θα ανατρέξει στις σελίδες του θα συμβάλλει στη βελτίωση πιθανής επόμενης έκδοσης.

Έκδοση 2003, σελίδες 293
University Studio Press, Αρμενοπούλου 32, 2310-208731, ΤΚ 54635