ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Η διατήρηση της φυσιολογικής ισορροπίας της ποσότητας (όγκου) και της ποιότητας (σύστασης) των σωματικών υγρών, των οξέων των βάσεων και των μεταλλικών στοιχείων, αποτελεί εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, η οποία είναι τελείως απαραίτητη για την εύρρυθμη λειτουργία του οργανισμού, ώστε να βρίσκεται υπό συνεχή έλεγχο της νεφρικής, αναπνευστικής και της ενδοκρινικής λειτουργίας.

Ένα σημαντικό μέρος της Εσωτερικής Παθολογίας και της Νεφρολογίας περιλαμβάνει τα θέματα που αφορούν την διαταραχή της ομοιόστασης υγρών και ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας. Οι διαταραχές αυτές προκαλούν αρκετά συχνά σύγχυση, στην προσπάθεια ορθής ερμηνείας τους αλλά και στη διαγνωστική προσπέλαση και την τελική θεραπευτική αντιμετώπιση των καταστάσεων που τις προκαλούν είτε τις συνοδεύουν. Το έργο αυτό γίνεται πλέον περίπλοκο σε θεράποντες γιατρούς που δεν έχουν εκπαιδευτεί ή δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα αυτά.

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει ένα συνοπτικό και ολοκληρωμένο κείμενο, ως ένα χρήσιμο εργαλείο για τους θεράποντες γιατρούς στην προσπάθειά τους να επιτύχουν την πλήρη κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τις διαταραχές των υγρών, των ηλεκτρολυτών και των οξέων-βάσεων, επιτρέποντας την ορθή προσέγγιση στη διάγνωση και τη διαχείριση των διαταραχών αυτών. Ας ελπίσουμε ότι ο αναγνώστης του θα κατανοήσει αβίαστα την πολυπλοκότητα των παραπάνω διαταραχών, η οποία με τη γνώση της φυσιολογίας αλλά και την αναγνώριση των υποκείμενων παθολογικών καταστάσεων, αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη αντιμετώπισή τους.

Αλεξανδρούπολη 2015                                                                                                                    Κώστας Σ. Μαυροματίδης

Πλουμής Σ. Πασαδάκης

Έκδοση 2015, σελίδες 355.
Εκδόσεις Ροτόντα, Καμβουνίων 8, 54621, 2310-285785, Θεσσαλονίκη