Posted on Μαρ 15, 2013 | 0 comments

AIDS

Μαυροματίδης Κώστας

Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος Κομοτηνής, 28.08.2008

 

Σύμφωνα με το Joint United Nations Program on AIDS/HIV (UNAIDS), υπάρχουν 33.000.000 άνθρωποι στον κόσμο (30.3-36,1) που ζουν με AIDS, από τους οποίους τα 2.700.000 (από 2,2-3,2 εκατομμύρια) μολύνθηκαν το 2007

2008 Report on the global AIDS epidemic. Geneva: UNAIDS 2008

Δύο εκατομμύρια άνθρωποι (από 1,8-2,3 εκατομμύρια) πέθαναν από AIDS το 2007

2008 Report on the global AIDS epidemic. Geneva: UNAIDS 2008

Για πρώτη φορά το 2007 φάνηκε ότι λιγότερα παιδιά (παιδιά με AIDS υπολογίζονται στο 15% του συνόλου των πασχόντων) και λιγότεροι ενήλικες μολύνθηκαν από AIDS και λιγότεροι άνθρωποι πέθαναν από AIDS σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια

2008 Report on the global AIDS epidemic. Geneva: UNAIDS 2008

Στη Ζιμπάμπουε άρχισε να μειώνεται η συχνότερα του AIDS μεταξύ των γυναικών που είχαν προγεννετική φροντίδα

Steinbrook, NEJM 2008; 359: 885-887

Αντίθετα, στην Κένυα οι λοιμώξεις από AIDS αυξάνονται, όπως και στη Ρωσία και την Ουκρανία και αυτό αποτελεί την μεγαλύτερη επιδημία στην Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Steinbrook, NEJM 2008; 359: 885-887

Στην Ρωσία, οι χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών και η έλλειψη ή αδυναμία πρόσβασης σε προγράμματα μεθαδόνης και γενικά η χρήση αποστειρωμένων συρίγγων αποτελεί το κύριο αίτιο μόλυνση από AIDS

Steinbrook, NEJM 2008; 359: 885-887

Πολλοί άνθρωποι με HIV λοίμωξη (ιός AIDS) μπορούν σήμερα να δουν μπροστά, να πετύχουν μη ανιχνεύσιμα επίπεδα ιϊκού φορτίου και να έχουν σχετικά φυσιολογική ζωή με τις συζύγους τους

Steinbrook, NEJM 2008; 359: 885-887

Ατυχώς, η φτώχεια, το στίγμα, οι διακρίσεις και οι ανεπάρκειες των συστημάτων υγείας, όπως και άλλοι παράγοντες και κοινωνικά προβλήματα παραμένουν ισχυροί φραγμοί στη θεραπεία και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης

Steinbrook, NEJM 2008; 359: 885-887

Προς το παρόν δεν είναι καλά κατανοητή η ανοσιακή απάντηση τον ιό και γι΄ αυτό υπάρχει και το πρόβλημα της έλλειψης εμβολίου

Steinbrook, NEJM 2008; 359: 885-887

Ατυχώς, μόνο το 20% των ανθρώπων με HIV λοίμωξη στις χώρες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί και λιγότεροι από το 1/3 απ’ αυτούς που χρειάζονται θεραπεία την λαμβάνουν

http:www.who.int/hiv/pub/towards_universal_access_report_2008.pdf

Η Ελβετική επιτροπή για το AIDS πρόσφατα κατέληξε στο ότι τα άτομα που έχουν μολυνθεί από AIDS δεν μεταδίδουν τον ιό σεξουαλικά, αν λαμβάνουν την αποτελεσματική και ενδεδειγμένη θεραπεία, αν παίρνουν δηλαδή τα φάρμακά τους και αν έχουν πετύχει μη ανιχνεύσιμα επίπεδα ιού στο πλάσμα (<40/ml) για τουλάχιστον 6 μήνες και φυσικά αν δεν έχουν σεξουαλική σχέση με κανένα (άλλο) μολυσμένο άτομο

Vernazza et al, Bull Med Suisses 2008; 89: 165-169

Στις ΗΠΑ η PEPFAR έδωσε προσοχή στην επιδημία του AIDS και είπε ότι αυτή χειροτέρεψε σε σχέση με προηγούμενες εικόνες, ιδιαίτερα μεταξύ των μαύρων ανδρών που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες. Περίπου 56.300 νέοι μολυσμένοι με HIV υπήρξαν το 2006, μία εικόνα που ήταν σχετικά σταθερή για μια 10ετία, η οποία όμως είναι 40% υψηλότερη από την εικόνα που υπήρχε πριν, όπου οι νέες μολύνσεις ήταν 40.000/έτος

Hall et al, JAMA 2008; 300: 520-529

 

Στις ΗΠΑ από τις νέες μολύνσεις το 73% αφορούσαν σε άνδρες και το 53% σε των ανδρών αυτών είχαν σεξουαλική επαφή με άνδρες. Το 45% είναι μη Ισπανικής καταγωγής μαύροι και το 17% Ισπανικής καταγωγής

Hall et al, JAMA 2008; 300: 520-529

Η ετεροσεξουαλική μεταφορά του ιού υπολογίζεται σε 31% (στις νέες μολύνσεις) και οι μολύνσεις από σύριγγες στο 12%

Hall et al, JAMA 2008; 300: 520-529

Για τους περισσότερους ιούς, το φυσικό ανολογικό σύστημα απαντά, εναντίον του HIV όμως είναι η απάντηση σχεδόν τελείως ανεπαρκής, άπαξ και η λοίμωξη εγκατασταθεί και αποτυγχάνει να ξεριζώσει τον ιό. Με σπάνιες εξαιρέσεις, η νόσος του HIV είναι αμείλικτα προοδευτική και τελικά κανένας μολυσμένος δεν υπήρξε μέχρι σήμερα που να είχε αυτόματη ύφεση

Σε αντίθεση με τους άλλους ιούς, για τους οποίους έχουν παραχθεί εμβόλια, ο HIV γρήγορα εισέρχεται μέσα στο DNA κάποιων κυττάρων του ξενιστή (λ.χ. ανθρώπου) όπου παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση και έτσι καθίσταται μη ορατός (αντιληπτό) από το ανοσολογικό μας σύστημα. Επειδή η λανθάνουσα αυτή κατάσταση εγκαθίσταται από πολύ νωρίς (μέσα σε μέρες ή βδομάδες) το παράθυρο (ευκαιρία) που ο ιός είναι ορατός (αντιληπτός) για εκρίζωσή του από το ανοσολογικό σύστημα είναι πολύ μικρό. Άπαξ και εγκατασταθεί ο ιός και βρεθεί σε λανθάνουσα φάση δεν είναι καθόλου πιθανό να εκριζωθεί, ακόμη κι αν ο ασθενής λάβει μεγάλες δόσεις πολύ αποτελεσματικών αντιϊικών φαρμάκων για μεγάλη περίοδο

Johnston et al, NEJM 2008; 359: 888-890
Chum et al, Proc Natl Acad Sci USA 1998; 95: 8869-8873