ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Στον τίτλο του βιβλίου η έκφραση «στην κλινική πράξη» νομίζω ότι αποτυπώνει το περιεχόμενό του. Είναι μία προσπάθεια ετών που φιλοδόξει να προσφέρει, τόσο στο νέο συνάδελφο, όσο και στον παλαιότερο, πληροφορίες και γνώσεις βιβλιογραφικές, αλλά και συσσωρευμένη εμπειρία, όσο αφορά την εξωνεφρική κάθαρση.

Πάντοτε ήταν επιθυμία μου να μοιράζομαι με συναδέλφους γνώσεις και να δίνω απλόχερα ότι τύχαινε να γνωρίζω. Πιστεύω ότι η διάχυση της γνώσης είναι προτιμότερη από τη γνώση που την έχει ο ένας και την «κρατά ασφαλισμένη» για τον εαυτό του. Αυτή η πεποίθηση με οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου αυτού, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολλούς συναδέλφους στην άσκηση της ειδικότητας μας.

Το βιβλίο περιέλαβε κάθε είδος κάθαρσης (εξωνεφρική κάθαρση κάθε είδους με τεχνητό νεφρό, περιτοναϊκή κάθαρση, πλασμαφαίρεση, αιμοπροσρόφηση), τόσο από ιατρικής, όσο και από νοσηλευτικής πλευράς, όπως επίσης την οξεία νεφρική βλάβη που χρειάζεται κάθαρση και τη χορήγηση φαρμάκων σε όσους βρίσκονται σε πρόγραμμα εξωνεφρικής κάθαρσης.

Έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί η γνώση με κλινική κατεύθυνση, με τρόπο απλό και κατανοητό. Αυτή δόθηκε με κάθε τρόπο (εικόνες, πίνακες, σχήματα), έτσι ώστε να γίνεται εύκολη η μετάδοση της κάθε έννοιας. Τα περισσότερα από τα σχήματα και εικόνες έγιναν έτσι ώστε να αποδίδουν απόλυτα αυτό που περιγράφουν.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κ. Ιωάννα Μυλωνά, που είναι key account manager της Εταιρίας Baxter Hellas, για την εμπεριστατωμένη και ιδιαίτερα αναλυτική και με σαφήνεια συγγραφή των νοσηλευτικών κεφαλαίων της περιτοναϊκής κάθαρσης. Η βαθειά γνώση της στο θέμα θεωρώ ότι προσδίδει υπεραξία στο βιβλίο αυτό. Τέλος ευχαριστώ θερμά την σύζυγό μου Ειρήνη Καλογιαννίδου για τις καίριες διορθώσεις που έκανε και την υπομονή της και τους εκδότες μου κ. Χατζησυμεών και κ. Χαβαλέ και για την άψογη έκδοση του βιβλίου.

Κομοτηνή 2019                                                                                                                    Κώστας Μαυροματίδης

ISBN: 978-618-5288-01-3
Έκδοση 2019, σελίδες 480,
Εκδόσεις Ροτόντα, Καμβουνίων 8, 54621, 2310-285785, Θεσσαλονίκη